Đam mỹ · Đam Mỹ Đã Đọc

Đam mỹ hay đã đọc ^^

Đam mỹ hay đã đọc và cảm nhận … Độ yêu thích của mình: ★: ^^ tạm(chắc sẽ k có tr nào rơi vào vòng này đâu) ★★: bình thường ★★★: thích ★★★★:  rất hay, rất thích ★★★★★: cực kỳ hay, cực kỳ thích, vô cùng thích Update 06/04/2016: ^^ cuối cùng thì list này cũng tạm… Continue reading Đam mỹ hay đã đọc ^^

Linh Tinh

. . . #1. Phủi bụi Blog

Hôm nay vào xem hoạt động thấy mình chỉ đọc chùa à, cmt chỉ có trên 10post, chủ nhà ai cũng rep mà gần năm r mới đọc xấu hổ ghê. Haha. Nhưng mà thấy vui vui. Hj. Sau này ráng cmt lên ms đc. Yêu đam nhất trần đời.